۶ مهر ۱۴۰۱
Languege : en | tr | ar
دفتر مرکزی ۰۰۹۰۲۱۲۲۳۸۲۸۸۶
خرید ملک تجاری

خرید ملک تجاری

با خرید ملک تجاری امکان اخذ پاسپورت و شهروندی ترکیه بسیار آسان تر می شود.
برای صاحبان مشاغل، این سرمایه گذاری حائز اهمیت خواهد بود، زیرا اطمینان بازگشت سرمایه بالاتری را دارد و از مزایای رشد سرمایه نیز بهره می برد.

آخرین مطالب

905396242020